นวัตกรรมแห่งความห่วงใย

นวัตกรรมแห่งความห่วงใย

FABRIC CARING INNOVATION นวัตกรรมแห่งความห่วงใย

จากอดีตที่มุ่งมั่น...พัฒนาจนถึงปัจจุบัน สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม ที่ยังคงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ของคนไทย เพราะทุกผลิตภัณฑ์ของ “เปา” คือความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแล สุขภาพให้กับคนไทยมาอย่างยาวนาน

เพราะ “เปา” ห่วงใยทุกคน จึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของคนไทยทุกคน ช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่อง ง่ายด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ “เปา” ห่วงใยคุณและครอบครัว จึงมุ่งมั่นค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งความสะอาด เพื่อ ให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี และ “เปา” ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ทุกกระบวนการผลิตจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจึงคำนึงถึงการ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับธรรชาติ ภายใต้ “นวัตกรรมแห่งความห่วงใย” เพื่อดูแลเสื้อผ้า ดูแลคุณ และดูแลสิ่งแวดล้อม

LION GOODNESS SOCIETY

ผลิตภัณฑ์ “เปา” ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตามปณิธาณของ “องค์กรคนดี” ที่ยึดถือ “คุณธรรม” เป็นแก่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค มุ่งมั่นทำความดี ส่งเสริมคนดี และมุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อ สุขภาพในทุกมิติ สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อทุกชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน (TECHNOLOGY FOR HEALTH IN ALL POLICIES) ตามพันธ สัญญาที่ว่า “นำความดีสู่สังคมและสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค (BUILD GOODNESS IN SOCIETY AND BRING GOOD HEALTH TO CONSUMER)” คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยการออกแคมเปญส่งเสริมสังคม LION GOODNESS ด้วยความตั้งใจ “รวมพลังสร้างศรัทธาในความดีงามให้สังคม” ผ่านการใช้ “สติ” เพราะเชื่อว่า “การดำเนินชีวิตที่ดีต้องใช้สติ” จึงมุ่งหวังอยากให้คนไทยแก้ปัญหาหรือดำเนินชีวิตอย่างมี “สติ” เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ “สติ” ดำเนินชีวิต