นวัตกรรมแห่งความห่วงใย

นวัตกรรมแห่งความห่วงใย

PAO WINS WITH PRIDE พลังสะอาด ชนะทุกความท้าทาย

เพราะการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเรื่องงาน ครอบครัว ธุรกิจ การดำเนินชีวิตประจำวันลามไปถึงเรื่องเป้าหมายและความฝัน

“เปา” ในฐานะผลิตภัณฑ์ซักผ้าคุณภาพ ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างใส่ใจ พร้อมแนวคิดที่เข้าใจวิถีชีวิตคนยุคใหม่ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น “เปา” ขอเป็นตัวแทน"พลังสะอาด" ที่จะทำทุกการซักผ้าของทุกคนเป็นเรื่องง่ายเอาชนะได้กับทุกคราบหนัก ทั้งยังเป็นพลังซัพพอร์ตให้คุณ "ชนะทุกความท้าทาย" อย่างภาคภูมิใจ และเดินหน้าไปต่อได้เสมอ และไม่เพียงเท่านั้น “เปา” ยัง "ชนะคราบแบบแคร์โลก" ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมแห่งความห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลกของเราอีกด้วย

LION GOODNESS SOCIETY

ผลิตภัณฑ์ “เปา” ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตามปณิธาณของ “องค์กรคนดี” ที่ยึดถือ “คุณธรรม” เป็นแก่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค มุ่งมั่นทำความดี ส่งเสริมคนดี และมุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อ สุขภาพในทุกมิติ สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อทุกชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน (TECHNOLOGY FOR HEALTH IN ALL POLICIES) ตามพันธ สัญญาที่ว่า “นำความดีสู่สังคมและสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค (BUILD GOODNESS IN SOCIETY AND BRING GOOD HEALTH TO CONSUMER)” คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยการออกแคมเปญส่งเสริมสังคม LION GOODNESS ด้วยความตั้งใจ “รวมพลังสร้างศรัทธาในความดีงามให้สังคม” ผ่านการใช้ “สติ” เพราะเชื่อว่า “การดำเนินชีวิตที่ดีต้องใช้สติ” จึงมุ่งหวังอยากให้คนไทยแก้ปัญหาหรือดำเนินชีวิตอย่างมี “สติ” เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ “สติ” ดำเนินชีวิต